Om mig

Jag är keramiker och jobbar huvudsakligen med unika objekt i lera.

Inspirationen i mitt arbete är för mig den långsamma kreativa processen, vilken ger de impulser och idéer som utvecklas under arbetets gång.
Jag bygger och modellerar mina former för hand, den långsamma tiden i byggandet som många gånger är enahanda upplevs som en daglig meditation, där arbetet och resultatet sakta skrider fram och där jag sakta upptäcker vad som är potentialen i arbetet jag har framför mig. Upptäckten kommer ofta som en känsla, ”magkänslan” där man vet om man är på rätt väg i arbetet eller inte. Här väcks min nyfikenhet och inspiration för att jobba vidare med formen för att jag ser och känner att formen har något som jag vill ha fram och förtydliga. Den har något att berätta.
Mitt sätt att arbeta gör att jag ofta arbetar med serier av samma form, gärna grundläggande former som på något sätt alltid har existerat och som många känner igen. Formen blir ramen för de olika uttryck som min känsla finner riktiga.
Resultatet blir unika objekt till utställningar, offentliga rum och privata hem.
I min blogg kan du närmare följa vad mina olika arbetsserier handlar om och hur de utvecklas.

ROSENMETODEN: Jag är också certifierad Rosenterapeut och tar emot klienter för behandling, metoden har många likheter med mitt sätt att arbeta i leran, hur man närmar sig det okända och hittar det man söker. Om du vill veta mer om min praktik som Rosenterapeut och om Rosenmetoden, kan du läsa mer

HÄR

CV>

Texter och Film >

Instagram: @gunillamariaakesson